Hea nei he igoa mot e vaka laku uta fou o Tokelau? E maua to taui lelei NZ$1,000 ka malo tau igoa!

Ko te vaka laku uta e fau ite taimi nei i Berjaya Dockyard i Miri, Malaysia. He vaka e fau patino mo Tokelau. Ko te iei ohe vaka e fakalelei atili ai te tulaga ona hapalai ki Tokelau, ma atonu ietahi fenua e tuakoi mai ite Pahefika.

E fakamoemoe e taunuku mai te vaka ia Ianuali 2018, ko te vaka e fakagalue ma kikila e Transtok. Ko koe e valakaulia e te Minihita o Femalakiga ke kavea ma vaega ote tala fakaholopito o Tokelau, kui atu ite tauvaaga ke fakaigoa te vaka fou o Tokelau.

Ko te igoa e tatau ke 8 ia mataituhi, atagia ai he fakatauga kohe vaka laku uta mumua tenei o Tokelau. E faitalia koe i au fakalagiga ma au teuteuga. E tatau ona aofia ia Tokelau I tana tu ma tana aganuku, tona hikomaga ma tona tulaga fakaona po nei.

Ko te manumalo e piki e he komiti fakafoe mo he pahiaga a te Transtok Board. Ko te komiti fakafoe e iei ai na Pule Fakahoa ona Ofiha ona Taupulega e Tolu ma te Fakatonu o Femalakiga. I luga ona motu, e fakahoa ena Pule Fakahoa te tauvaaga. Mo ki latou ei fafo atu o Tokelau e fakamaopoopo kite Fakatonu o Femalakiga.

vaka fou-342

Ko te igoa e he tatau ona ova atu ite 8 o mataituhi
Tapunia te tauvaaga ite aho 20th Hetema 2017.
Te manumalo e maua tana NZ$1,000 (fokotaki te afe tupe Niu Hila).
Ko te igoa e malo e fakailoa kako heki tohoa te vaka kite tai ia Oketopa 2017.

 
To enter the contest, email your suggested name to your local panel representative:
Atafu – Tessa Kirifi tessa.kirifi@gmail.com
Fakaofo – Iuliano Tinielu iulianot@live.com.au
Nukunonu – Tino Vitale tino.vitale@nukunonu.org
Outside Tokelau – Himona Mei h.mei@tokelau.org.nz

 
Taki
  1. Igoa tauvaa: E fokotahi te igoa a te tino e fakataga, e fakagata mai ite aho 20 Hetema 2017.
  2. Fakatagaga: Ko te tauvaaga e mo tagata tautokatahi oioti, e fakaha na fakalapotopotoga pe he kamupani. Ko te Fakatonu, kaufaigaluega a Transtok e he fakataulia ite tauvaaga.
  3. Hakoga o te Tauvaaga: Ko na igoa uma ote tauvaaga e kavea ma meatotino a Transtok, e he toe fakafokia ki teia ea ia te igoa na tuhia. Ko tau igoa e tatau ona atagia ai he igoa na fatu e koe tautahi.
  4. Filiga o te malo: E foktahi oioti te igoa e fili ke malo. Ko te tonu ate Komiti Fakatonutonu e he toe huia. E he toe iei ni fakatalanoaga ki tenei ikuga.
  5. Fakailoaga ki teia e malo: ko te manumalo e fakailoa kui ihe meli pe kote auala na kui mai te igoa.