SWORN-IN: Chair and new members to Tokelau parliament

The 2019 General Fono sees a number of changes as Atafu takes over the seat of government. Stanley Lopa
was sworn-in as the General Fono Chair for 2019 with Sakaria Sakaio as Deputy Chair.

Two new parliamentary delegates were sworn-in, both from Atafu.

Mr Teloloma Samasoni takes over from Mr Mika Kalolo who has taken up the post of Director, Office of
Atafu Taupulega, and Mr Tulano Toloa, a USP lecturer in place of Mr Seluka Enosa.

For Nukunonu, a late change sees Mr Sefo Tuia continue in place of Mr Salesio Lui, a role he took up at the
Sixth Session of the General Fono at Fakaofo, November 2018. The same also for Fakaofo where Danny
Falesiu continues in the place of Talasilia Sosene.

Delegates are debating the Mid Term Review of the budget today.

General Fono delegates of Tokelau’s 9 th Parliament:
  FAKAOFO NUKUNONU ATAFU
Faipule Afega Gaualofa (Ulu 2018) Siopili Perez (Ulu 2017) Kelihiano Kalolo (Ulu 2019)
Pulenuku Mose Pelasio Patelesio Petelo (Peter) Fano Mativa
Taupulega Representatives Tinielu Tuumuli
Danny Faleasi'u
Taupati Peleni
Sefo Tuia
Lino Isaia
Alapati Tavite
Famanuia Tamoa
Tulano Toloa
Teloloma Paulo Samasoni
 
 
Fatupaepae Representatives Malia Pue Lepeka Amato-Perez Latu Lopa
Taulelea/Aumaga Representatives Kelemete Kelekolio Falaniko Aloisio Tanu Filo

Chair for 7th Session of General Fono-Stanley Lopa-743
Chair, Seventh Session of Tokelau’s General Fono: Stanley Lopa


PGNL0576-Sakaria Sakaio-rev-666
Deputy Chair, Sakaria Sakaio


PGNL0588-Teloloma Samasoni-812
Teloloma Samasoni


PGNL0591-Tulano Toloa-969
Tulano ToloaFor more information contact: Mr Aukusitino Vitale, GM, Office of the Council for the Ongoing
Government of Tokelau | Email: tino.vitale@nukunonu.org